Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 25/04/2021

Coördinator HRD (Human Resources Development) ENW Mens en Samenleving

Kenmerken
 • Beleidsondersteuning / expert
 • Administratie
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Bachelor,Master
 • Minimale ervaring: 3+ jaar ervaring
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 80%
 • Aanstellingsperiode: Onmiddellijke indiensttreding tot en met 16 juli 2021
 • Statuut & salaris: Onderwijzend personeel. Vervangingsopdracht. Salarisschaal 316/502 + mandaatsvergoeding
Referentie
 • AHS/2021/03/03

Coördinator HRD (Human Resources Development) ENW Mens en Samenleving

Ondersteuning van managementteam in HR-processen


Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waar studenten, 
medewerkers en strategische partners in een stimulerende omgeving samenwerken. De studenten en medewerkers ontwikkelen hun talenten tot competenties in een toekomstgerichte en 
internationaal georiënteerde hogeschool. Als hogeschool hebben wij de kracht om mee te bepalen hoe de wereld van morgen eruitziet. 

Arteveldehogeschool voedt het leerproces van studenten en lerenden, en doet praktijkrelevant onderzoek.
We doen dat in de Gentse regio, in verbinding met een netwerk van (inter)nationale partners.

In Arteveldehogeschool spreken we over Human resources Development, kortweg HRD, als we het hebben over personeelsbeleid. Daarmee is meteen de toon gezet: we zetten sterk in op de ontwikkeling van medewerkers, leidinggevenden, teams en de organisatie. De rode draad doorheen het HR-beleid is ons streven naar autonome zelfsturende professionals door het geven van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Medewerkers, leidinggevenden en HRD-professionals zetten samen hun schouders onder het HRD-beleid, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Het HRD-team telt 8 personen (6 VTE). Daarnaast hebben de 5 expertisenetwerken, hierna genoemd ENW, (zie organogram) een eigen HRD-coördinator.

Het expertisenetwerk Mens en Samenleving zoekt, in het kader van een tijdelijke vervangingsopdracht, een HRD-coördinator. Het expertisenetwerk Mens en Samenleving omvat 2 bacheloropleidingen en 5 graduaten binnen het domein van Mens en Samenleving. De werkplek voor deze medewerker is campus Tinelstraat. 

Functie

De HRD-coördinator in onze hogeschool helpt en ondersteunt de experisenetwerkdirecteur, hoofden en teamleiders bij het voeren van een duurzaam personeelsbeleid in lijn met de hogeschoolbrede afsprakenkaders. Je biedt ondersteuning voor medewerkers en leidinggevenden met HRD-vragen, zoekt oplossingen, fungeert waar nodig als verwijzer of ‘vraagbaak’, en houdt de vinger aan de pols voor wat HR-kwesties binnen het ENW betreft. Je gebruikt de aangereikte HRD-instrumenten en -methodieken, werkt mee aan hogeschoolbrede HRD- en professionaliseringsinitiatieven en organiseert activiteiten op niveau van een team, opleiding of ENW. Je bent tevens structureel betrokken in expertise- en beleidsontwikkeling op het niveau van de hogeschool.

Er is een wisselwerking en een nauwe samenwerking tussen de coördinator en de dienst(en) in het corresponderende beleidsdomein.  

De HRD-coördinator

 • maakt deel uit van en werkt nauw samen binnen de community HRD. Deze community bestaat uit mensen van de dienst HRD en de andere HRD-coördinatoren, elk verbonden aan hun eigen expertisenetwerk (ENW)
 • levert data aan en rapporteert over het beleidsdomein.
 • is een aanspreekpunt in het ENW en contactpersoon voor de dienst HRD. Beantwoordt vragen in het ENW, wijst de weg naar informatiebronnen of verwijst door. Faciliteert overleg en samenwerking in het ENW.
 • ondersteunt en adviseert op de volgende beleidsdomeinen:
  • Werving & selectie
  • Onboarding en aanvangsbegeleiding
  • Personeelsplanning en taakinvulling
  • Professionalisering, leren en ontwikkeling
  • Loopbaan en welzijn
  • Organisatie-ontwikkeling

  De taakinvulling zal voor deze vervangingsperiode sterker gefocust worden en al naargelang je profiel meer administratief of meer beleidsondersteunend ingevuld worden. Opdrachten die centraal zullen staan zijn:

 • Opmaken en opvolgen van vacatures en selecties

 • Ondersteunen van processen van opdrachtverdeling

 • opvolgen van professionaliseringsaanvragen (in een ERP-systeem)

 • Implementatie van een systeem van vakantieaanvragen voorbereiden

 • aanvangsbegeleiding AJ 22-23 voorbereiden

  Hiertoe zal hoofdzakelijk de samenwerkingsrelatie met de opleidingshoofden centraal staan.

Profiel

 • Wij zoeken een bachelor of master met HR-ervaring.
 • Je kan een visie ontwikkelen. Je zet ENW-, opleidings- en individuele doelen en noden om in HRD-acties.
 • Je kijkt positief, je ziet talenten, kansen en mogelijkheden. Het glas is halfvol, niet halfleeg.
 • Je denkt en handelt oplossingsgericht.
 • Je bent diplomatisch en discreet in individuele contacten.
 • Je brengt gedetecteerde noden, behoeften of pijnpunten naar voren in een constructieve dialoog. Soms ben je de luis in de pels.
 • Je bent bereid om in je het brede domein van HRD in te werken, of je hebt er al affiniteit mee.
 • Denkkaders zoals duurzaam HR, zelfdeterminatietheorie, huis van werkvermogen, appreciative inquiry en/of inspirerend coachen zijn je bij voorkeur al bekend.
 • Je bent organisatorisch sterk en beschikt daarnaast over analytische en coachende capaciteiten.
 • In functie van administratieve taken beheers je excel goed.

Aanbod

 • 80%-opdracht, tenzij anders overeengekomen
 • Statuut: onderwijzend personeel, ad interim.
 • Spoedige indiensttreding tot en met 16/7/2021.
 • Aanstelling in salarisschaal 316 (bachelor) of 502 (master) + mandaatsvergoeding. Neem contact voor meer toelichting. Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Verder bieden wij een loyale vakantieregeling en mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen.
 • Je werkt in de bruisende stad Gent.

Meer informatie

 

Referentie: AHS/2021/03/03

Solliciteer nu