Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 25/09/2020

Lector mondzorg

Kenmerken
 • Docent (onderwijs, onderzoek, dienstverlening)
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Master
 • Minimale ervaring: 1-3 jaar ervaring
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 50%, kan opgesplitst worden
 • Aanstellingsperiode: spoedige indiensttreding met aanstelling tot 31/08/2021. Verlengbaar bij gunstige evaluatie
 • Statuut & salaris: Onderwijzend personeel. Vacant. Salarisschaal 502
Referentie
 • MOZ/2020/08/05

Lector mondzorg

master in de tandheelkunde voor stage en praktijkonderwijs


Functie

 • Je maakt deel uit van het team van de opleiding Bachelor in de Mondzorg van de Arteveldehogeschool.
 • Je begeleidt studenten in het verwerven van competenties in de opleidingsonderdelen in het brede vakgebied van mondhygiëne en de mondzorg. Bekijk de ECTS-fiches voor meer informatie over de opleidingsonderdelen.
 • Je werkt samen met collega’s in teamverband. Begeleiding en coaching is voorzien.
 • Je verzorgt stagebegeleiding (algemene tandheelkunde, kindertandheelkunde en/of parodontologie) in het Universitair Ziekenhuis op dinsdag, woensdagen en/of vrijdagen gedurende het lopende academiejaar. Naast werkbegeleiding volg je ook het leerproces van studenten op. Daarvoor volg je overlegmomenten met de andere stagebegeleiders en een professionaliseringstraject.
 • Je leert studenten bewust om te gaan met het beroepsprofiel.
 • Je participeert aan een innovatietraject over blended learning.
 • Je werkt bij praktijkonderwijs nauw en constructief samen met de andere tandartsen en mondhygiënisten en met professoren van de vakgroep tandheelkunde UGent. Elk vanuit zijn eigen autonomie en vanuit gelijkwaardigheid, strevend naar een sterk opgeleide bachelor.
 • Je werkt onder aansturing en rapporteert aan het opleidingshoofd.

Profiel

 • Je bent Master in de tandheelkunde.
 • Je hebt een kijk op mondhygiëne en mondzorg en je kan je visie overbrengen.
 • Je bent het gewoon om wetenschappelijke onderzoeksresultaten op te zoeken en wendt dit aan binnen het profiel van de bachelor in de mondzorg.
 • Je hebt zicht op de Europese en internationale evoluties voor deze bachelor.
 • Je kan leerprocessen van studenten hoger onderwijs voorbereiden, organiseren en begeleiden, en studenten talentgericht coachen, of bent bereid dit te verwerven.
 • Je bent een goede communicator, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je ziet het belang van internationalisering en bent bereid om occasioneel te reizen.
 • Door jouw onderzoekscompetenties kan je ook studenten hierin coachen.
 • Je bent vlot in de Engelse taal: C1-niveau is een meerwaarde.
 • Je bent zeer vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen.
 • Je bent flexibel inzetbaar.
 • Je beschikt over rijbewijs B en een wagen.

Aanbod

 • 50%-opdracht opsplitsbaar in deelfuncties 
 • Statuut: Onderwijzend personeel. Vacant.
 • Aanstellingsperiode: spoedige indiensttreding met aanstelling tot 31/08/2021. Verlengbaar na gunstige evaluatie.
 • Aanstelling in salarisschaal 502 (master).  Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen.
 • Je werkt in de regio Gent.

Meer informatie

 • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk.
 • Met vragen over de functie kan je contact opnemen met Marc Warmoes, opleidingshoofd bachelor in de mondzorg. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
 • De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. 
 • Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
 • Bij buitenlandse diploma’s die niet door de wetgeving of andere reglementering als gelijkwaardig erkend worden, moet op het moment van indiensttreding een gelijkwaardigheidsattest van NARIC kunnen voorgelegd worden.
 • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).

Referentie: MOZ/2020/08/05

Solliciteer nu