Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 30/08/2020

Directeur expertisenetwerk onderwijs

Kenmerken
 • Management / directie
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Master,Doctoraat
 • Minimale ervaring: Management
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 100%
 • Aanstellingsperiode: van 1/10 (of zo snel mogelijk nadien) tot 31/08/2021. Wordt verlengd na gunstige evaluatie.
 • Statuut & salaris: Administratief en technisch personeel. Vacant. Salarisschaal A41
Referentie
 • AHS/2020/07/01

Directeur expertisenetwerk onderwijs

netwerker, strateeg en visionair


Als onderdeel van ons strategisch plan, Dé makers van de wereld van morgen, wijzigt vanaf academiejaar 2020-2021 de organisatiestructuur. We brengen onze onderwijs-, onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten onder in 5 expertisenetwerken (ENW's). Het expertisenetwerk Onderwijs van Arteveldehogeschool wil de referentie zijn en blijven op vlak van lerarenopleidingen (graduaat, bachelor en bachelor-na-bachelor), het professionaliseringsaanbod levenslang leren, dienstverlening aan de onderwijssector en onderwijsonderzoek. Lees meer over de opleidingen. Het ENW onderwijs werkt voor circa 3000 studenten en 300 personeelsleden.

Functie

 • Als lid van het directieteam van Arteveldehogeschool bereid je collegiaal mee de strategische beleidsvisie van de hogeschool voor. Je handelt volgens de missie en de visie van de hogeschool.  Je geeft mee uitvoering aan het algemeen gedragen beleid. Je werkt conceptueel en analytisch op strategisch niveau.
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van het expertisenetwerk. Je stuurt in deze hoedanigheid een twaalftal hoofden en coördinatoren aan. Indirect ben je leidinggevende van bijna 300 medewerkers. Je geeft coachend en participatief leiding.
 • Je zorgt voor een goede samenwerking met en tussen alle leidinggevenden van het expertisenetwerk en stimuleert en begeleidt hen om goede resultaten te halen.
 • Je maakt deel uit van diverse participatie- en medezeggingschapsorganen. 
 • Je vertegenwoordigt de Arteveldehogeschool in verenigingen en organisaties en waakt over haar belangen.
 • Je vertegenwoordigt de hogeschool in werkgroepen die het beleid en de regelgeving in het hoger onderwijs opvolgen op Vlaams niveau.
 • Je speelt een voortrekkersrol in de verschillende comités waar je lid van bent om op deze manier impact te genereren van de hogeschool.
 • Je bouwt mee een netwerk uit, regionaal, Vlaams en internationaal.
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur.  
 

Profiel

 • Je beschikt over een academisch diploma.
 • Je bent goed vertrouwd met hoger onderwijs, met het werkveld en beschikt over relevante beleidservaring.
 • Je bent in staat om een uitdagende visie te ontwikkelen op het onderwijs-, onderzoeks- en dienstverleningsbeleid van het expertisenetwerk en deze te implementeren, dit alles in lijn met de afspraken binnen het directieteam.
 • Je volgt de bredere onderwijsregelgeving op de voet.
 • Je kunt als people manager medewerkers coachen, enthousiasmeren en sturen. Ervaring als leidinggevende is noodzakelijk.
 • Je bent meertalig, zowel gesproken als schriftelijk. In het bijzonder ben je sterk in de Engelse taal. 
 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, en draagt overleg hoog in het vaandel.
 • Je kunt overweg met de courante ICT-toepassingen.
 • Je bent een netwerker (binnen het onderwijsveld) en sterk in stakeholdermanagement. Dit impliceert regelmatig reizen en bereidheid om buiten de normale werkuren te werken.
 • Je maakt regelmatig de benchmark met nationale en internationale partners en concurrenten.
 • Je bent prestatiegericht en stressbestendig.
 • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Je bent diplomatisch en luisterbereid.
 • Je bent innoverend en veranderingsgericht.
 • Je denkt en handelt klantgericht.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je onderschrijft de missie, de visie en het christelijk karakter van onze hogeschool.

Aanbod

 • 100%-opdracht
 • Statuut: administratief en technisch personeel. Statutair vacant. 
 • Aanstelling van 1/10/2020 (of zo snel mogelijk nadien) tot 31/08/2021. Wordt verlengd na gunstige evaluatie met uitzicht op een aanstelling van onbepaalde duur en benoeming later in de loopbaan. Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Aanstelling in salarisschaal A33 (596) met een salarisverhoging naar de (niet-verworven) salarisschaal A41 (591). Later volgt er een vaste aanstelling (benoeming) in salarisschaal A41.
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie met 1500 kwaliteitsvolle en gedreven medewerkers, waarin ruimte is voor initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen. Wij bieden een job waarin je een relevante maatschappelijke bijdrage kan leveren.

Meer informatie

 • Informatie kan je bekomen bij Wim De Wulf, directeur administratie en organisatie.
 • Bezorg je kandidatuur uiterlijk op 30 augustus 2020 via deze vacatureapplicatie, t.a.v. Tomas Legrand, algemeen directeur.
 • Op basis van de sollicitatiedossiers nodigt de selectiecommissie kandidaten uit voor een gesprek op 8/9. Na het selectiegesprek worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een assessment in de week van 14/9 georganiseerd door een externe gespecialiseerde partner.
 • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid)

Referentie: AHS/2020/07/01

Solliciteer nu