Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 16/08/2020

Hoofd beheer en organisatie in het expertisenetwerk onderwijs

Kenmerken
 • Management / directie
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Bachelor,Master,Doctoraat
 • Minimale ervaring: Management
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 100%
 • Aanstellingsperiode: van 1/09/2020 (of zo snel mogelijk nadien) tot 31/08/2021. Wordt verlengd na gunstige evaluatie.
 • Statuut & salaris: Administratief en technisch personeel. Vacant. Salarisschaal A22/B32
Referentie
 • AHS/2020/06/04

Hoofd beheer en organisatie in het expertisenetwerk onderwijs

Resultaatsgerichte administrator en people manager


Als onderdeel van ons strategisch plan, Dé makers van de wereld van morgen, wijzigt vanaf academiejaar 2020-2021 de organisatiestructuur. We brengen onze onderwijs-, onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten onder in 5 expertisenetwerken (ENW's). Als gevolg daarvan verandert de managementstructuur. Daarom kijken we uit naar een hoofd beheer en organisatie in het expertisenetwerk onderwijs. Dat omvat de lerarenopleidingen (graduaat, bachelor en bachelor-na-bachelor), het professionaliseringsaanbod levenslang leren, dienstverlening aan de onderwijssector en onderwijsonderzoek. Het ENW onderwijs werkt voor circa 3000 studenten en 300 personeelsleden.

Functie

  • Jij bent de inspirator, het gezicht, het aanspreekpunt voor het administratief en organisatorisch beheer in je expertisenetwerk. Je ontwikkelt een lange termijnvisie en geeft deze vorm in acties op korte termijn. Je ambitie en gedrevenheid helpt je om de administratieve processen van het expertisenetwerk te stroomlijnen, om synergie-effecten te ontdekken en verbetertrajecten te initiëren.
  • Als hoofd beheer krijg je het mandaat om de goede dagelijkse werking van je back office te verzekeren. Je bent eindverantwoordelijke voor de verschillende secretariaten (dit omvat studenten-, opleidings-, stage-, internationale secretariaat, maar even goed de aansturing van de roostering,… of dus de volledige back office), de logistiek en de organisatie van events van het expertisenetwerk. Je bent in deze ook verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie hieromtrent. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelstellingen. Je ambitie is om studenten, medewerkers en derden een positieve administratieve beleving mee te geven, ook als het gaat om complexe materies.
  • Je zet in op vereenvoudiging, op efficiëntie en effectiviteit, zonder kwaliteit uit het oog te verliezen.
  • Je bent verantwoordelijk voor de vlotte, tijdige en correcte doorstroom van alle nodige data en informatie zowel binnen het expertisenetwerk als van en naar de centrale administratieve diensten. Je zorgt voor tweerichtingsverkeer van informatie met betrekking tot systeemaanpassingen zodat tijdig kan geanticipeerd worden op de impact ervan. 
  • Je bent niet bang om de werking van je secretariaten in vraag te stellen en te heroriënteren rekening houdend met de evoluties binnen de samenleving, het werkveld en het beleid van de hogeschool.
  • Samen met een teamleider bent jij de peoplemanager van je team van ca. 15 medewerkers. Je zorgt voor een goede samenwerking met en tussen alle medewerkers van  je team en stimuleert en begeleidt hen om goede resultaten te halen. Je zorgt voor een correcte, wendbare en evenwichtige taakverdeling. Je geeft motiverend, coachend en participatief leiding en je staat in voor de diverse personeelsgerelateerde issues van je medewerkers. Je detecteert scholingsnoden en pakt deze aan in samenspraak met de coördinator HR en professionalisering.
  • Je bent lid van het managementteam van je expertisenetwerk en je bereidt collegiaal mee de ambitieuze beleidsvisie van het expertisenetwerk voor. Je zorgt dat de administratieve uitrol van beslissingen doordacht kan gebeuren. Je bent in team mee verantwoordelijk voor de goede werking van het expertisenetwerk. Tevens ben je lid van de community beheer en organisatie, waarvan ook je collega’s van de andere expertisenetwerken en van de relevante diensten lid zijn. Je maakt actief deel uit van de voorziene interne overlegorganen die zorgen voor de gedragenheid van en de implementatie van de hogeschoolbrede visies en projecten. Je handelt volgens de missie, de visie en de strategie van Arteveldehogeschool, en geeft mee uitvoering aan het beleid.
  • Je zoekt doelbewust aansluiting met de administratieve processen van de andere expertisenetwerken. Je stemt de eigen processen af op die van de hogeschool. Je hebt een belangrijke verbindende en mediërende rol zowel binnen het expertisenetwerk als tussen het expertisenetwerk en de centrale administratieve diensten.
  • Je staat in voor de directe contacten met de verschillende stakeholders en draagt zo mee bij tot de positieve uitstraling van je expertisenetwerk. Een correcte, verbindende, doelgerichte interne en externe communicatie met betrekking tot de administratieve processen van het expertisenetwerk is jouw zorg.
  • Je helpt mee impact te genereren voor je expertisenetwerk en voor de hogeschool in lijn met de strategische visie door je vertegenwoordiging in verenigingen en organisaties, in werkgroepen,…
  • Je maakt je begroting op binnen de vastgelegde hogeschoolkaders en beheert je budget op een verantwoorde manier.
  • Je rapporteert aan de directeur van het expertisenetwerk. 

  Profiel

  • Je bent goed vertrouwd met hoger onderwijs en je kan expertise en ervaring aantonen die relevant is voor de functie. 
  • Je bent in staat om gedragen beslissingen van het managementteam en van de hogeschool collegiaal uit te (laten) voeren.
  • Je bent in staat om op een toekomstgerichte manier richting te geven aan de beheersprocessen van het expertisenetwerk.
  • Je kunt als people manager medewerkers coachen,  enthousiasmeren en sturen. Ervaring met leiding geven is een troef.
  • Je bent meertalig, zowel gesproken als schriftelijk. In het bijzonder ben je sterk in de Engelse taal. 
  • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, en draagt overleg hoog in het vaandel.
  • Je kunt goed overweg met de courante ICT-toepassingen.
  • Je bent een netwerker en sterk in stakeholdermanagement. Dit kan af en toe reizen impliceren maar zeker  de bereidheid om buiten de normale werkuren te werken.
  • Je hebt een gezonde dosis inlevingsvermogen.
  • Je bent in staat om in een complexe omgeving te werken.
  • Je bent analytisch en probleemoplossend ingesteld.
  • Je maakt regelmatig de benchmark intern en extern.
  • Je bent prestatiegericht en stressbestendig.
  • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig.
  • Je bent diplomatisch en luisterbereid.
  • Je bent innoverend en veranderingsgericht.
  • Je denkt en handelt klantgericht.
  • Je bent een teamspeler.
  • Je onderschrijft de missie, de visie en het christelijk waardenkader van onze hogeschool.

  Aanbod

  • 100%-opdracht
  • Statuut: administratief en technisch personeel. Statutair vacant.
  • Aanstelling van 01/09/2020 tot 31/08/2021. Wordt verlengd na gunstige evaluatie met uitzicht op een aanstelling van onbepaalde duur en benoeming later in de loopbaan. 
  • Arbeidsvoorwaarden: als Master word je ingeschaald in salarisschaal A21 en krijg je een salarisverhoging naar (de niet-verworven) salarisschaal A22. Later volgt er een ambtswijziging naar salarisschaal A22 met salarisverhoging naar de niet-verworven weddenschaal A31, en vaste aanstelling (benoeming) in salarisschaal A31. Naar analogie wordt bachelors voorzien in een opbouw tot salarisschaal B32 met een bijkomende mandaatsvergoeding. Neem contact voor meer toelichting. Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.

  Meer informatie

  • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Na de selectiegesprekken zal de selectiecommissie kandidaten uitnodigen voor een assessment. Dit assessment wordt georganiseerd door een externe gespecialiseerde partner. Alle kandidaten ontvangen een bericht, waarna feedback mogelijk is. 
  • Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Liesbeth Hens, directeur van het ENW onderwijs, 09 234 80 60. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
  • Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.
  • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).
  • ARteveldehogeschool is gesloten van 15/7 tot 17/8/2020.

  Referentie: AHS/2020/06/04

  Solliciteer nu