Uiterste sollicitatie datum 28/06/2019

(praktijk)lector archiefsector

Kenmerken
 • Docent (onderwijs, onderzoek, dienstverlening)
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Bachelor,Master
 • Minimale ervaring: 3+ jaar ervaring
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 10%
 • Aanstellingsperiode: 01/09/2019 tot 31/08/2020
 • Statuut & salaris: Onderwijzend personeel. Interim. Salarisschaal 316/502
Referentie
 • IBA/2019/05/02

(praktijk)lector archiefsector

De opleiding graduaat in de informatiebeheer: bibliotheek en archief is op zoek naar een archiefdeskundige die zijn/haar kennis en ervaring wil delen met anderen.


 

Vanaf 1 september 2019 richt de Arteveldehogeschool een aantal nieuwe graduaatsopleidingen en lerarenopleidingen in die nu nog aan centra voor volwassenenonderwijs georganiseerd worden, waaronder Graduaat informatiebeheer: bibliotheek en archief (GRA IBA).

Functie

We zoeken een lector voor het opleidingsonderdeel Archieven

Inhoud van het opleidingsonderdeel:

 • Basisbegrippen en beginselen archivistiek, elementair begrippenapparaat en basisprincipes over archiveren van dynamische tot statische fase
 • Kennismaking met de archiefsector en de actuele ontwikkelingen binnen die sector
 • Wetgeving en beroepscode
 • Studiebezoeken aan een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke archiefinstelling

Meer informatie in de ECTS-fiche.

Het opleidingsonderdeel wordt ingericht in de eerste jaarhelft van academiejaar 2019-2020, en omvat 8 halve dagen contactonderwijs, + 2 studiebezoeken in groep. De lessen vallen op dinsdag OF vrijdag.

Profiel

Ben jij iemand die...

 • vanuit een actuele, grondige kennis zijn/haar onderwijsopdracht invult
 • gedifferentieerd kan werken met groepen/studenten
 • een goed evenwicht hanteert in enerzijds het theoretisch kaderen/benaderen van de leerinhouden en anderzijds het praktijkgericht ondersteunen van aangebrachte casussen/ervaringen vanuit de studenten
 • voeling/ervaring heeft met de bibliotheek- en archiefsector
 • betrokken en geëngageerd en kritisch meewerkt aan de verdere uitbouw van de opleidingen.

Dan ben je de persoon die we zoeken!

Aanbod

 • Opdracht van 10%
 • Statuut: Onderwijzend personeel. Interim.
 • Aanstellingsperiode: van 1/9/2019 tot 31/08/2020. Verlengbaar na gunstige evaluatie.
 • Aanstelling in salarisschaal 316 (bachelor) of 502 (master). Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen.
 • Je werkt voornamelijk op de campus TIN, E. Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg.

Meer informatie

 • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk.
 • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Dieter Probst, campuscoördinator TIN, 09 234 90 55. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
 • De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. 
 • Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
 • Bij buitenlandse diploma’s die niet door de wetgeving of andere reglementering als gelijkwaardig erkend worden, moet op het moment van indiensttreding een gelijkwaardigheidsattest van NARIC kunnen voorgelegd worden.

 

Welkom op onze jobavond op donderdag 20 juni 2019

Referentie: IBA/2019/05/02

Solliciteer nu
;