Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 19/06/2023

2 hoofden Onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor het Expertisenetwerk Onderwijs en het Expertisenetwerk Mens en samenleving

Kenmerken
 • Management / directie
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Bachelor,Master,Doctoraat
 • Minimale ervaring: 3+ jaar ervaring
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 200%
 • Aanstellingsperiode: 1/09/2023 tot en met 31/08/2024. Kans op verlenging na positieve evaluatie.
 • Statuut: Administratief en technisch personeel (ATP), statutair vacant
 • Salarisschaal: Salarisschaal A22 (master) / B31 met mandaatsvergoeding (bachelor)
Referentie
 • AHS/2023/05/03

2 hoofden Onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor het Expertisenetwerk Onderwijs en het Expertisenetwerk Mens en samenleving

Resultaatsgerichte en gedreven onderzoeksprofessionals, met talent voor coaching en netwerking


Context  

Werken bij Arteveldehogeschool? Dat is negenduust procent jezelf zijn, jouw talenten ontdekken en je doelen vormgeven in een toekomstgerichte en stimulerende omgeving. We leggen de focus op de mensen achter de medewerkers.  

Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een motiverende omgeving samenwerken.  

Je gaat aan de slag in het expertisenetwerk Onderwijs OF in het expertisenetwerk Mens en Samenleving.

 • Het expertisenetwerk Onderwijs omvat de lerarenopleidingen (graduaat, bachelor en bachelor-na-bachelor), het aanbod voor levenslang leren, dienstverlening aan de onderwijssector en onderwijsonderzoek. Je deelt de passie om leraren voor de toekomst op te leiden en zo het onderwijs van de toekomst mee vorm te geven.   Benieuwd naar ons opleidingsaanbod? Ontdek het hier. 
 • Het expertisenetwerk Mens en Samenleving is een referentie in bachelor- en graduaatsopleidingen, levenslang leren (postgraduaten en bijscholingen) en onderzoek in het studiegebied sociaal-agogisch werk.  Benieuwd naar ons opleidingsaanbod? Ontdek het  hier.

De ENW directeur leidt het expertisenetwerk en wordt daarin bijgestaan door hoofden, coördinatoren en teamleiders. Het hoofd Onderzoek en ontwikkeling is de eindverantwoordelijke voor de onderzoeksactiviteiten van het expertisnetwerk. Het hoofd maakt deel uit van het managementteam van het expertisenetwerk. Het hoofd rapporteert aan de directeur van het expertisenetwerk. 

Functie

 • Je bent de leidende kracht, het gezicht en het aanspreekpunt voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in het expertisenetwerk. Je hebt de ambitie om van onze hogeschool een echte “university of applied sciences” te maken, waarin innovatie van het werkveld door onderzoek en door innovatieve ontwikkelingen wordt gerealiseerd. Door je ambitie en gedrevenheid zet je O&O op de kaart binnen en buiten de Arteveldehogeschool.
 • Je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het O&O-beleid binnen de hogeschoolvisie, o.m. door de uitwerking van een onderzoeksvisie voor het expertisenetwerk op de (middel)lange termijn. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelstellingen op vlak van externe onderzoeksfinanciering, dienstverlening, …
 • Je prospecteert en verspreidt mogelijkheden voor externe projectfinanciering. Je schrijft mee aan oproepen om de succesratio te maximaliseren.
 • Je faciliteert en coacht onderzoekers in het aanvragen van externe financiering, en op vlak van  projectmanagement. Je zorgt voor een goede samenwerking met en tussen alle onderzoekers en stimuleert en begeleidt hen om goede resultaten te halen.
 • Je superviseert de kwaliteit van het onderzoek en ondersteunt de onderzoekers. Je organiseert de interne werking van het expertisenetwerk op vlak van O&O.
 • Je bent ambassadeur voor het expertisenetwerk naar belanghebbenden, de media en het brede publiek. Je bouwt aan de communicatie & profilering van het expertisenetwerk, intern en extern. Je bouwt een netwerk uit met relevante partners voor onderzoek & ontwikkeling.
 • Je bent actief lid van de interne transversale O&O-community. 
 • Je respecteert en voert de interne afspraken uit op vlak van projectopvolging.
 • Je bent als lid van het teamoverleg Onderzoek en de  community O&O verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen het O&O-beleid van de hogeschool en dat van het expertisenetwerk. 
 • Je bent lid van het managementteam van je expertisenetwerk van Arteveldehogeschool en bereidt collegiaal mee de ambitieuze beleidsvisie van het expertisenetwerk voor. Je handelt volgens de missie, de visie en de strategie van de hogeschool, en geeft mee uitvoering aan het beleid. Je bent in team mee verantwoordelijk voor de goede werking van het expertisenetwerk.
 • Je beheert het onderzoeksfonds van het expertisenetwerk volgens de kaders van het PWO decreet en de regulering in de hogeschool. Je beheert dit budget op een verantwoordelijke manier.
 • Je rapporteert aan de directeur van het expertisenetwerk.  

Profiel

 • Je hebt aantoonbare onderzoekservaring, ervaring in het verwerven van (internationale) externe onderzoeksmiddelen en het schrijven van (diverse vormen van) projectvoorstellen. Een doctoraat strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over een Bachelordiploma, Masterdiploma en/of Doctoraat.
 • Je hebt een uitgesproken visie op toegepast onderzoek aan de hogeschool en een track record in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
 • Je bent goed vertrouwd met hoger onderwijs en je kan expertise en ervaring aantonen die relevant is voor de functie.
 • Je bent in staat om gedragen beslissingen van het managementteam en van de hogeschool collegiaal uit te (laten) voeren.
 • Je bent in staat om het expertisenetwerk op een toekomstgerichte manier richting te geven.
 • Je kunt als people manager projectmedewerkers- en leiders coachen, enthousiasmeren en sturen. Ervaring als leidinggevende is nuttig.
 • Je bent meertalig, zowel gesproken als schriftelijk. In het bijzonder ben je sterk in de Engelse taal. 
 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, en draagt overleg hoog in het vaandel.
 • Je kunt overweg met de courante ICT-toepassingen.
 • Je bent een netwerker en sterk in stakeholdermanagement. Dit impliceert wellicht af en toe reizen en de bereidheid om buiten de normale werkuren te werken.
 • Je maakt regelmatig de benchmark met nationale en internationale partners en concurrenten.
 • Je bent prestatiegericht en stressbestendig.
 • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Je bent diplomatisch en luisterbereid.
 • Je bent innoverend en veranderingsgericht.
 • Je denkt en handelt klantgericht.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je onderschrijft de missie, de visie en het christelijk waardenkader van onze hogeschool.

Aanbod

 • 200%-opdracht te verdelen over 2 collega's
 • Statuut: administratief en technisch personeel. Statutair vacant. Wanneer je reeds een contract van onbepaalde duur hebt of benoemd bent als lid van het onderwijzend personeel, gebeurt de aanstelling via een ambtswijziging van OP naar ATP. Je benoeming of onbepaalde duur als OP-er blijft behouden tot je later in je loopbaan benoemd wordt als lid van het ATP.
 • Aanstelling van 1/09/2023 tot 31/08/2024. Wordt verlengd na gunstige evaluatie met uitzicht op een aanstelling van onbepaalde duur en benoeming later in de loopbaan. 
 • Arbeidsvoorwaarden: Als Master word je ingeschaald in salarisschaal A21 en krijg je een salarisverhoging naar (de niet-verworven) salarisschaal A22. Na 4 (academie)jaar functie-uitoefening volgt er een ambtswijziging naar salarisschaal A22 met salarisverhoging naar de niet-verworven weddenschaal A31. Later in de loopbaan is een vaste aanstelling in salarisschaal A31 mogelijk. Naar analogie worden Bachelors ingeschaald in salarisschaal B31 met bijkomende mandaatsvergoeding. Na 4 jaar functie-uitoefening volgt er een aanstelling in salarisschaal B32, opnieuw verhoogd met een mandaatsvergoeding. 

Meer informatie

 • Arteveldehogeschool omarmt diversiteit als motor voor kwaliteit en groei van en voor elke student en medewerker. Een diverse en multiculturele hogeschool is immers rijker en heeft oog voor elk talent. We zetten iedereen aan om zichzelf uit te dagen en nieuwe kansen te grijpen. Zo maken we onze ambities waar en verleggen we grenzen. 
 • Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met directeur Sofie Landuyt (sofie.landuyt@arteveldehs.be) wat betreft het expertisenetwerk Onderwijs of met directeur Christel Verhas (christel.verhas@arteveldehs.be) wat betreft het expertisenetwerk Mens en Samenleving. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure contacteer Annelies Depuydt (annelies.depuydt@arteveldehs.be), coördinator HRD.
 • Dien je kandidatuur uiterlijk in op 19/06/2023 via de vacatureapplicatie. Geef in je motivatiebrief duidelijk aan of je interesse uitgaat naar het expertisenetwerk Mens en samenleving EN/OF het expertisenetwerk Onderwijs. Hulp nodig bij het opladen van jouw kandidatuur? Contacteer de dienst Human Resources Development (HRD) via vacatures@arteveldehs.be 
 • Je wordt na screening van de kandidaturen zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. Na dit selectiegesprek zal de selectiecommissie een aantal kandidaten uitnodigen voor een assessment. Dit assessment wordt georganiseerd door een externe gespecialiseerde partner. Deze partner zal hiervoor met jou contact opnemen en de praktische gang van zaken voor het assessment verduidelijken.

Referentie: AHS/2023/05/03

Solliciteer nu