Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 23/03/2023

Praktijklector Haartooi - Educatieve bachelor Secundair onderwijs

Kenmerken
 • Docent (onderwijs, onderzoek, dienstverlening)
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Bachelor
 • Minimale ervaring: 1-3 jaar ervaring
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 50%
 • Aanstellingsperiode: Van 17 april tot en met 31 augustus 2023
 • Salarisschaal: Statutair OP ad interim. Salarisschaal: 316
Referentie
 • PBAOSO/2023/03/02

Praktijklector Haartooi - Educatieve bachelor Secundair onderwijs

Word jij dé maker van de wereld van morgen?


Context 

Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een motiverende omgeving samenwerken. 

Waar staan wij voor? 

Een samenleving waarin het goed leven en werken is voor iedereen: daar draagt Arteveldehogeschool aan bij door dé makers van de wereld van morgen te vormen. Wij verleggen continu onze grenzen, samen met onze 1500 medewerkers en 15000 studenten. Als hogeschool hebben wij de kracht om mee te bepalen hoe de wereld van morgen eruitziet. 

Werken bij Arteveldehogeschool? 

Dat is jouw talenten en competenties ontwikkelen in een motiverende leer- en onderzoeksbiotoop. We leggen de focus op de mens achter elke unieke medewerker.

Word jij “onze” maker van de wereld van morgen? 

Je gaat aan de slag in de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs binnen ons expertisenetwerk (ENW) Onderwijs. Dit expertisenetwerk omvat de lerarenopleidingen (graduaat, bachelor en bachelor-na-bachelor), het aanbod voor levenslang leren, dienstverlening aan de onderwijssector en onderwijsonderzoek. Je deelt de passie om leraren voor de toekomst op te leiden en zo het onderwijs van de toekomst mee vorm te geven. Meer informatie over de opleidingen vind je hier

Functie 

 • Je maakt deel uit van het opleidingsteam van de educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs van Arteveldehogeschool. 
 • Je wordt ingeschakeld als docent binnen het domein Welzijn
 • Je wordt ingezet als lesgever bij:
  • Haartooi (HT) 2 Vaardigheden 2
  • HT 2 Vaktheorie 2
  • DP1 Vakdidactische sessies Haartooi
  • Begeleiden van studenten bij externe workshop Risktrainer
  • Voorbereiden instapcursus Haartooi

  Je vindt hier meer info via de ECTS-fiches.

  • Je bent volwaardig lid van het domeinoverleg. Je werkt intensief samen met collega’s binnen het domein en het opleidingsteam. 
  • Als lid van het team neem je taken in het kader van opleidingsondersteuning op: vergaderingen, interne vormingen, examentoezichten, adviesgesprekken met studenten, deelname aan examencommissies, infodagen e.d. 
  • Je werkt mee aan de curriculumvernieuwing waarvoor je zowel een duidelijke visie op de toekomst van het vak haartooi, als inzicht in onderwijs(vernieuwingen) hebt.  
  • Je rapporteert aan de domeinverantwoordelijke en het opleidingshoofd. 

  Profiel

  • Je bent bachelor secundair onderwijs: haartooi of gelijkwaardig door ervaring. Je bent in het bezit van een lerarenopleiding.
  • Je hebt kennis van het digitaal leerplatform Pivot Point.
  • Ervaring met lesgeven of begeleiden in het secundair onderwijs en/of hoger onderwijs is een meerwaarde.  
  • Je zet didactische expertise in om de leeromgeving vorm te geven zodat de doelstellingen, de inhoud en de evaluatie op elkaar afgestemd zijn, rekening houdend met de didactische principes.   
  • Je coacht en begeleidt studenten: je ondersteunt hun professionele en persoonlijke groei door te motiveren, te waarderen en te wijzen op werkpunten en groeikansen. 
  • Je toont ondernemingszin: je signaleert kansen, stelt acties en strategieën voor om verbetering of vernieuwing te bekomen. Je durft te experimenteren met nieuwe, originele werkwijzen, oplossingen, structuren en voorstellen. 
  • Je bent communicatief: je brengt je boodschap gepast (helder, correct, aangepast aan de doelgroep en aan het doel, gestaafd, geschikt communicatiemiddel) over en kan een boodschap gepast (doorvragen, parafraseren, luistertechnieken) ontvangen.  
  • Je werkt samen: je draagt positief en constructief bij aan een gezamenlijk resultaat.  
  • Je zet in op wereldburgerschap door te bouwen aan lokale en internationale netwerken en die te benutten waar nodig. Je bent je bewust van de diversiteit in al zijn vormen. 
  • Je toont flexibiliteit: je kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en speelt gericht in op diversiteit. Je staat open voor andere werkwijzen of ideeën en past daardoor het eigen idee of werkwijze aan. 
  • Je werkt resultaatsgericht: je formuleert uitdagende, maar haalbare doelstellingen. Je gaat nauwkeurig, logisch en gestructureerd te werk om de vooropgestelde doelen te realiseren. 
  • Je werkt zelfgestuurd. Je geeft de eigen prestaties, als de professionele en persoonlijke groei richting vanuit reflectie.   
  • Je bent digitaal geletterd: Je leidt essentiële informatie uit verschillende digitale bronnen en media af door die kritisch te beoordelen op hun bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Je zet softwaretoepassingen doelgericht en passend in. Je bewaakt de eigen digitale identiteit en integriteit. 
  • Je beschikt over de nodige onderzoekscompetentie: je zoekt relevante en betrouwbare informatie op en analyseert die kritisch. Je bent nieuwsgierig. 
  • Je hebt conceptueel vermogen om (complexe) informatie te verwerken, te selecteren en te analyseren (complexe). Op basis daarvan verwoord je ideeën of concepten en construeer je  structuren of modellen. 

  Aanbod

  • Voor deze functie is de opdrachtgrootte bepaald op 50%.
  • Jouw salarisschaal als bachelor ligt op barema 316 (=praktijklector).
  • De aanstellingsperiode loopt vanaf 17 april 2023 tot en met 31 augustus 2023
  • Statuut: statutair onderwijzend personeel ad interim.
  • Werken in de bruisende stad Gent. Dat is elke dag gratis inspiratie. 
  • Een bende supertoffe collega’s. Daardoor kom je thuis. 
  • Een volledige terugbetaling van jouw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een fietsvergoeding. Dat is onze bijdrage aan een beter leefmilieu. 
  • Een ruime keuze aan sportsessies. Omdat we erin geloven dat een gezonde collega, een gelukkige collega is. Lees meer over jouw loon en de arbeidsvoorwaarden. 

  Meer informatie

  • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. 
  • Arteveldehogeschool omarmt diversiteit als motor voor kwaliteit en groei van en voor elke student en medewerker. Een diverse en multiculturele hogeschool is immers rijker en heeft oog voor elk talent. We zetten iedereen aan om zichzelf uit te dagen en nieuwe kansen te grijpen. Zo maken we onze ambities waar en verleggen we grenzen. 
  • Solliciteren kan enkel online via https://jobs.arteveldehogeschool.be/. We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren.
  • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Katrien Verbeure (katrien.verbeure@arteveldehs.be). Met meer vragen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Annelies Depuydt, coördinator Human Resources Development (annelies.depuydt@arteveldehs.be). 
  • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid)

   

   

   

  Referentie: PBAOSO/2023/03/02

  Solliciteer nu