Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 21/08/2022

(Praktijk)lector pedagogische wetenschappen en stagebegeleiding

Kenmerken
 • Docent (onderwijs, onderzoek, dienstverlening)
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Master
 • Minimale ervaring: 1-3 jaar ervaring
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 50%
 • Aanstellingsperiode: 1 september 2022 tot en met 31 december 2022
 • Statuut & salaris: Statuut: statutair ad interim. Salarisschaal: 502
Referentie
 • PBAOLO/2022/07/02

(Praktijk)lector pedagogische wetenschappen en stagebegeleiding

Word jij dé maker van de wereld van morgen?


Context

Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een motiverende omgeving samenwerken.

Waar staan wij voor?

Een samenleving waarin het goed leven en werken is voor iedereen: daar draagt Arteveldehogeschool aan bij door dé makers van de wereld van morgen te vormen. Wij verleggen continu onze grenzen, samen met onze 1500 medewerkers en 15.000 studenten. Als hogeschool hebben wij de kracht om mee te bepalen hoe de wereld van morgen eruitziet.

Werken bij Arteveldehogeschool?

Dat is jouw talenten en competenties ontwikkelen in een motiverende leer- en onderzoeksbiotoop. We leggen de focus op de mens achter elke unieke medewerker. Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap vormen daarbij de leidraad.

Word jij “onze” maker van de wereld van morgen?

Je gaat aan de slag in de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs (OLO) binnen ons expertisenetwerk (ENW) Onderwijs. Dit expertisenetwerk omvat alle lerarenopleidingen (graduaat, bachelor en bachelor-na-bachelor), het aanbod voor levenslang leren, dienstverlening aan de onderwijssector en onderwijsonderzoek. Je deelt de passie om leraren voor de toekomst op te leiden en zo het onderwijs van de toekomst mee vorm te geven.

Je werkplek zal zich voornamelijk situeren op Campus Brusselsepoortstraat.

Functie

 • Je maakt deel uit van het opleidingsteam OLO.
 • Samen met je collega's ben je mee verantwoordelijk voor volgende opleidingsonderdelenOp weg naar meesterschap AMeer info vind je via de ECTS-fiches.
 • Je begeleidt studenten tijdens hun stage op de basisschool.
 • Je geeft les, evalueert en kadert je les in het opleidingsprogramma.
 • Je neemt een coachende houding aan in je begeleiding van studenten.
 • Je organiseert je eigen werk conform de hogeschoolafspraken.
 • Je participeert aan de beleids- en visieontwikkeling en voert het beleid van de hogeschool uit.
 • Je werkt nauw samen met het opleidingsteam en je rapporteert aan het opleidingshoofd van de opleiding lager onderwijs. 

Profiel

 • Je bent in het bezit van een relevant masterdiploma voor de betrokken opleidingsonderdelen. Je beschikt ook over een lerarenopleiding.
 • Je zet didactische expertise in om de blended leeromgeving vorm te geven zodat de doelstellingen, de inhoud en de evaluatie op elkaar afgestemd zijn.
 • Ervaring en/ of vertrouwdheid met het basisonderwijs is een pluspunt: je bent in staat om de specifieke aanpak in het lager onderwijs levendig te concretiseren voor studenten.
 • Je zet didactische expertise in om de leeromgeving vorm te geven zodat de doelstellingen, de inhoud en de evaluatie op elkaar afgestemd zijn, rekening houdende met de didactische principes.  
 • Je coacht en begeleidt studenten: je ondersteunt hun professionele en persoonlijke groei door te motiveren, te waarderen en te wijzen op werkpunten en groeikansen.
 • Je toont ondernemingszin: je signaleert kansen, stelt acties en strategieën voor om verbetering of vernieuwing te bekomen. Je durft te experimenteren met nieuwe, originele werkwijzen, oplossingen, structuren en voorstellen.
 • Je bent communicatief: je brengt je boodschap gepast (helder, correct, aangepast aan de doelgroep en aan het doel, gestaafd, geschikt communicatiemiddel) over en kan een boodschap gepast (doorvragen, parafraseren, luistertechnieken) ontvangen. 
 • Je werkt samen: je draagt positief en constructief bij aan een gezamenlijk resultaat. 
 • Je zet in op wereldburgerschap door te bouwen aan lokale en internationale netwerken en die te benutten waar nodig. Je bent je bewust van de diversiteit in al zijn vormen.
 • Je toont flexibiliteit: je kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en speelt gericht in op diversiteit. Je staat open voor andere werkwijzen of ideeën en past daardoor het eigen idee of werkwijze aan.
 • Je werkt resultaatsgericht: je formuleert uitdagende, maar haalbare doelstellingen. Je gaat nauwkeurig, logisch en gestructureerd te werk gaan om de vooropgestelde doelen te realiseren.
 • Je werkt zelfgestuurd. Je geeft de eigen prestaties, als de professionele en persoonlijke groei richting vanuit reflectie.  
 • Je bent digitaal geletterd: Je leidt essentiële informatie uit verschillende digitale bronnen en media af door die kritisch te beoordelen op hun bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Je zet softwaretoepassingen doelgericht en passend in.  Je bewaakt de eigen digitale identiteit en integriteit.
 • Je beschikt over de nodige onderzoekscompetentie: je zoekt relevante en betrouwbare informatie op en analyseert die kritisch. Je bent nieuwsgierig.
 • Je hebt conceptueel vermogen om (complexe) informatie te verwerken, te selecteren en te analyseren (complexe). Op basis daarvan verwoord je ideeën of concepten en construeer je  structuren of modellen.

Aanbod

 • Een marktconform loon en een interessant statuut. Want wij waarderen jouw inspanningen! Voor deze functie is de opdrachtgrootte bepaald op 50%. Jouw salarisschaal als master ligt op barema 502 (= lector).
 • Statuut: statutair ad interim. 
 • De aanstellingsperiode loopt vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2022. 
 • Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. In het varen van onze koers, sta jij mee aan het roer.
 • Werken in de bruisende stad Gent. Dat is elke dag gratis inspiratie.
 • Een bende supertoffe collega’s. Daardoor kom je thuis.
 • Een volledige terugbetaling van jouw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een fietsvergoeding (0,21 euro/km). Dat is onze bijdrage aan een beter leefmilieu.
 • Een lerarenkaart waardoor jij kan genieten van allerlei interessante aanbiedingen. Omdat kwalitatieve vrije tijd belangrijk is.
 • Een ruime keuze aan sportsessies. Omdat we erin geloven dat een gezonde collega, een gelukkige collega is.
 • Thuiswerkmogelijkheden met ter beschikkingstelling van een laptop. Omdat focus maar ook jouw werk-privé balans belangrijk is.

Lees meer over jouw loon en de arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

 • Arteveldehogeschool omarmt diversiteit als motor voor kwaliteit en groei van en voor elke student en medewerker. Een diverse en multiculturele hogeschool is immers rijker en heeft oog voor elk talent. We zetten iedereen aan om zichzelf uit te dagen en nieuwe kansen te grijpen. Zo maken we onze ambities waar en verleggen we grenzen.
 • Solliciteren kan enkel online via https://jobs.arteveldehogeschool.be/. We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen in elk geval een bericht, waarna feedback mogelijk is.
 • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Sofie Michels (opleidingshoofd) via sofie.michels@arteveldehs.be. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure, contacteer Annelies Depuydt (coördinator HRD) via annelies.depuydt@arteveldehs.be.
 • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).

Referentie: PBAOLO/2022/07/02

Solliciteer nu