Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 21/08/2022

(Praktijk)lector voor stagebegeleiding - Educatieve bachelor Lager onderwijs

Kenmerken
 • Docent (onderwijs, onderzoek, dienstverlening)
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Bachelor,Master
 • Minimale ervaring: 1-3 jaar ervaring
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 20%
 • Aanstellingsperiode: 1 september 2022 tot en met 31 januari 2023
 • Statuut & salaris: Statuut: statutair ad interim. Salarisschaal: 316 (bachelor)/ 502 (master)
Referentie
 • PBAOLO/2022/07/01

(Praktijk)lector voor stagebegeleiding - Educatieve bachelor Lager onderwijs

Word jij dé maker van de wereld van morgen?


Context

Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een motiverende omgeving samenwerken.

Waar staan wij voor?

Een samenleving waarin het goed leven en werken is voor iedereen: daar draagt Arteveldehogeschool aan bij door dé makers van de wereld van morgen te vormen. Wij verleggen continu onze grenzen, samen met onze 1500 medewerkers en 15.000 studenten. Als hogeschool hebben wij de kracht om mee te bepalen hoe de wereld van morgen eruitziet.

Werken bij Arteveldehogeschool?

Dat is jouw talenten en competenties ontwikkelen in een motiverende leer- en onderzoeksbiotoop. We leggen de focus op de mens achter elke unieke medewerker. Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap vormen daarbij de leidraad.

Word jij “onze” maker van de wereld van morgen?

Je gaat aan de slag in de Educatieve bachelor Lager onderwijs binnen ons expertisenetwerk (ENW) Onderwijs. Dit expertisenetwerk omvat de lerarenopleidingen (graduaat, bachelor en bachelor-na-bachelor), het aanbod voor levenslang leren, dienstverlening aan de onderwijssector en onderwijsonderzoek. Je deelt de passie om leraren voor de toekomst op te leiden en zo het onderwijs van de toekomst mee vorm te geven.

Je werkplek zal zich voornamelijk situeren op Campus Brusselsepoortstraat.

Functie  

Je begeleidt en je beoordeelt studenten in hun groeiproces als leraar tijdens hun leren in de praktijk. Meer info over deze opleidingsonderdelen kan je hier vinden.

Je rapporteert aan de teamleider en het opleidingshoofd.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma Educatieve bachelor in het Lager onderwijs of een Master Pedagogische Wetenschappen.
 • Je hebt inzicht in het beroepsprofiel van leraren lager onderwijs en je bent bereid je hierin verder te professionaliseren.  
 • Je bent zeker beschikbaar op maandag en dinsdag.
 • Je coacht en begeleidt studenten: je ondersteunt hun professionele en persoonlijke groei door te motiveren, te waarderen en te wijzen op werkpunten en groeikansen.
 • Je toont ondernemingszin: je signaleert kansen, stelt acties en strategieën voor om verbetering of vernieuwing te bekomen. Je durft te experimenteren met nieuwe, originele werkwijzen, oplossingen, structuren en voorstellen.
 • Je bent communicatief: je brengt je boodschap gepast (helder, correct, aangepast aan de doelgroep en aan het doel, gestaafd, geschikt communicatiemiddel) over en kan een boodschap gepast (doorvragen, parafraseren, luistertechnieken) ontvangen. 
 • Je werkt samen: je draagt positief en constructief bij aan een gezamenlijk resultaat. 
 • Je zet in op wereldburgerschap door te bouwen aan lokale en internationale netwerken en die te benutten waar nodig. Je bent je bewust van de diversiteit in al zijn vormen.
 • Je toont flexibiliteit: je kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en speelt gericht in op diversiteit. Je staat open voor andere werkwijzen of ideeën en past daardoor het eigen idee of werkwijze aan.
 • Je werkt resultaatsgericht: je formuleert uitdagende, maar haalbare doelstellingen. Je gaat nauwkeurig, logisch en gestructureerd te werk gaan om de vooropgestelde doelen te realiseren.
 • Je werkt zelfgestuurd. Je geeft de eigen prestaties, als de professionele en persoonlijke groei richting vanuit reflectie.  
 • Je bent digitaal geletterd: Je leidt essentiële informatie uit verschillende digitale bronnen en media af door die kritisch te beoordelen op hun bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Je zet softwaretoepassingen doelgericht en passend in.  Je bewaakt de eigen digitale identiteit en integriteit.
 • Je beschikt over de nodige onderzoekscompetentie: je zoekt relevante en betrouwbare informatie op en analyseert die kritisch. Je bent nieuwsgierig.
 • Je hebt conceptueel vermogen om (complexe) informatie te verwerken, te selecteren en te analyseren (complexe). Op basis daarvan verwoord je ideeën of concepten en construeer je  structuren of modellen.

Aanbod

 • Statuut: Statutair ad interim
 • Opdracht-grootte: 20%.
 • Aanstellingsperiode: 1 september 2022 tot en met 31 januari 2022. Er is een mogelijkheid tot uitbreiding vanaf 4 oktober 2022 naar 100%. 
 • Salarisschaal 316 (bachelor) of 502 (master). Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Je werkt in de bruisende stad Gent.
 • Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen.

Meer informatie

 • Arteveldehogeschool omarmt diversiteit als motor voor kwaliteit en groei van en voor elke student en medewerker. Een diverse en multiculturele hogeschool is immers rijker en heeft oog voor elk talent. We zetten iedereen aan om zichzelf uit te dagen en nieuwe kansen te grijpen. Zo maken we onze ambities waar en verleggen we grenzen.
 • Solliciteren kan enkel online via https://jobs.arteveldehogeschool.be/. We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen in elk geval een bericht, waarna feedback mogelijk is.
 • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Sofie Michels (opleidingshoofd) via sofie.michels@arteveldehs.be. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure, contacteer Annelies Depuydt (coördinator HRD) via annelies.depuydt@arteveldehs.be.
 • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).

Referentie: PBAOLO/2022/07/01

Solliciteer nu