Solliciteer nu

Uiterste sollicitatie datum 28/08/2022

Financieel en administratief projectbeheerder voor het projectbureau Onderzoek en Levenslang leren - Expertisenetwerk Onderwijs

Kenmerken
 • Administratie
Vereisten
 • Opleidingsniveau: Master
 • Minimale ervaring: 3+ jaar ervaring
Aanbod
 • Opdrachtgrootte: 80%
 • Aanstellingsperiode: 1/09/2022 tot en met 31/08/2023
 • Statuut & salaris: Statuut: statutair ad interim (60%)/ contractueel (20%) Salarisschaal: A21 (587)
Referentie
 • ENWONW/2022/06/01

Financieel en administratief projectbeheerder voor het projectbureau Onderzoek en Levenslang leren - Expertisenetwerk Onderwijs

Word jij dé maker van de wereld van morgen?


Context

Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een motiverende omgeving samenwerken.

Waar staan wij voor?

Een samenleving waarin het goed leven en werken is voor iedereen: daar draagt Arteveldehogeschool aan bij door dé makers van de wereld van morgen te vormen. Wij verleggen continu onze grenzen, samen met onze 1500 medewerkers en 15.000 studenten. Als hogeschool hebben wij de kracht om mee te bepalen hoe de wereld van morgen eruitziet.

Werken bij Arteveldehogeschool?

Dat is jouw talenten en competenties ontwikkelen in een motiverende leer- en onderzoeksbiotoop. We leggen de focus op de mens achter elke unieke medewerker. Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap vormen daarbij de leidraad.

Word jij “onze” maker van de wereld van morgen?

Je gaat aan de slag in het expertisenetwerk (ENW) Onderwijs. Dit expertisenetwerk omvat de lerarenopleidingen (graduaat, bachelor en bachelor-na-bachelor), het aanbod voor levenslang leren, dienstverlening aan de onderwijssector en onderwijsonderzoek. Je deelt de passie om leraren voor de toekomst op te leiden en zo het onderwijs van de toekomst mee vorm te geven.

Meer informatie over de opleidingen vind je hier.

Functie

Om een optimaal beheer van (onderzoeks)projecten mogelijk te maken, werven we een projectbeheerder aan. Hij/zij zal het hoofd Onderzoek en Ontwikkeling en het hoofd Levenslang leren ondersteunen bij het administratief en financieel beheer, budgettering, boekhouding en rapportering. Hij/zij staat eveneens in voor de implementatie van een nieuw digitaal projectmanagementsysteem. Het projectbureau maakt deel uit van het team Beheer en organisatie. Je rapporteert formeel aan het hoofd Beheer en organisatie.  

Je maakt deel uit van het projectenbureau als aanspreekpunt voor expertisenetwerk Onderwijs.

 • In deze opdracht word je ingeschakeld in het administratief beheer en de personeelsplanning van de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten binnen het expertisenetwerk. Daarnaast neem je soms ook een rol op als administratieve projectcoördinator van (internationale) samenwerkingen met externe partners.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers in het kader van projectadministratie en beheer. Indien nodig, verwijs je door naar de juiste contactpersonen.
 • Je voert personeelssimulaties uit en maakt personeelsplanningen op in samenspraak met het hoofd Onderzoek en Ontwikkeling en de Opleidingshoofden van het expertisenetwerk. In het kader van projectrapportering, sta je in voor het rapporteren van de tijdsbesteding van de specifieke projecten.
 • Je neemt een rol op in het geval van externe audits.
 • Je boekt factuuraanvragen in, kijkt kostenstaten na, volgt betalingen op en zorgt voor de invoer hiervan in het boekhoudpakket.
 • Daarnaast sta je mee in voor de invoer van projectspecifieke data in het digitaal Projectmanagementplatform.
 • Je volgt administratieve flows goed op en denkt mee na over verbeterprocessen. 
 • Je werkt nauw samen met je collega’s in het transversale projectenbureau.

Profiel

 • Je bent in bezit van een masterdiploma. Ervaring in projectenbeheer strekt tot de aanbeveling.
 • Je bent thuis in financieel projectbeheer en personeelsadministratie. 
 • Je kan je vlot en efficiënt inwerken in bepaalde moeilijke dossiers. Je bent vlot in het opzoeken van informatie. 
 • Je houdt ervan om moeilijke knopen te ontwarren, je hebt een sterke analytische geest.
 • Je bent pragmatisch en authentiek.
 • Je beschikt over een klantvriendelijke en dienstverlenende attitude.
 • Je bent onderlegd in ICT: je kan vlot overweg met MS Office (Excel in het bijzonder) en je kan je gemakkelijk inwerken in nieuwe ICT-toepassingen (zoals ERP).
 • Je werkt zelfstandig, gestructureerd, nauwkeurig en planmatig. 
 • Je werkt graag samen, denkt vooruit en neemt initiatief. Daarnaast zijn stressbestendigheid en flexibiliteit een greep uit de talenten die we zoeken bij onze nieuwe collega.
 • Je bent een goede teamspeler en sterk in communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands én het Engels.

Aanbod

 • Voor deze functie is de opdrachtgrootte bepaald op 80%. Jouw salarisschaal als master ligt op barema A21 (587).
 • De aanstellingsperiode loopt vanaf 01/09/2022 tot en met 31/08/2023.
 • Statuut: 60% statutair ad interim en 20% contractueel bediende.
 • Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. In het varen van onze koers, sta jij mee aan het roer.
 • Werken in de bruisende stad Gent. Dat is elke dag gratis inspiratie.
 • Een bende supertoffe collega’s. Daardoor kom je thuis.
 • Een volledige terugbetaling van jouw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een fietsvergoeding (0,21 euro/km). Dat is onze bijdrage aan een beter leefmilieu.
 • Een ruime keuze aan sportsessies. Omdat we erin geloven dat een gezonde collega, een gelukkige collega is.

Lees meer over jouw loon en de arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

 • Arteveldehogeschool omarmt diversiteit als motor voor kwaliteit en groei van en voor elke student en medewerker. Een diverse en multiculturele hogeschool is immers rijker en heeft oog voor elk talent. We zetten iedereen aan om zichzelf uit te dagen en nieuwe kansen te grijpen. Zo maken we onze ambities waar en verleggen we grenzen.
 • Solliciteren kan enkel online via https://jobs.arteveldehogeschool.be/. We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren.
 • Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Sofie Vanassche (sofie.vanassche@arteveldehs.be), hoofd Onderzoek en ontwikkeling. Met meer vragen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Annelies Depuydt, coördinator Human Resources Development (annelies.depuydt@arteveldehs.be).
 • Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.

Referentie: ENWONW/2022/06/01

Solliciteer nu